• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 

Liên hệ

  • KHU VĂN HÓA & DU LỊCH KHÔNG GIAN XƯA

    Địa chỉ: 402 - 404 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng

    Điện thoại: (511).3.730.777 - (+84) 511.3.760999

    Email: khongianxua.sales@samdigroup.vn

Anh(Chị) vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên lạc lại với Anh(Chị) trong thời gian sớm nhất.