• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cá trê kho nghệ ...................................... 80.000 VND/đĩa
 
Cá trê chiên mắm xoài ............................ 80.000 VND/đĩa
 
Cá rô đồng chiên mắm gừng ................. 80.000 VND/đĩa
 
Cá lóc xào nấm hương ........................... 90.000 VND/đĩa
 
Cá lóc kho tộ ............................................90.000 VND/đĩa
 
Cá lóc chiên sốt chua ngọt .....................90.000 VND/đĩa
 
Cá lóc sốt chanh dây .............................. 90.000 VND/đĩa
 
Cá bống sông trà khúc kho tộ ................90.000 VND/đĩa
 
Cá chẻm kho tộ ........................................90.000 VND/đĩa
 
Cá chẻm chưng tương..............................90.000 VND/đĩa
 
Cá chẻm sốt chua ngọt ........................... 90.000 VND/đĩa
 
Cá chẻm nướng hành tây ....................... 120.000 VND/đĩa
 
Cá thu chiên nước mắm .......................... 95.000 VND/đĩa
 
Cá thu chiên sốt cà .................................. 95.000 VND/đĩa
 
Cá thu chiên sốt bơ chanh .......................95.000 VND/đĩa
 
Cá thu kho tộ ..............................................95.000 VND/đĩa
 
Cá thu kho cải muối .................................. 95.000 VND/đĩa
 
Cá diêu hồng chiên xù ...............................230.000 VND/đĩa
 
Cá diêu hồng kho cải muối ........................230.000 VND/đĩa