• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Đậu khuôn hấp xì dầu ............................... 50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn ráng tẩm hành ........................ 50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn luộc mắm tôm bắc ...................50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn rán mắm tôm bắc .....................50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn lướt ván mắm tôm ...................50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn chiên sôt cà ..............................50.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn sốt ngũ liễu ...............................55.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn sốt thịt băm ...............................65.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn nhồi thịt sốt cà .........................70.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn rán xào ba chỉ ...........................75.000 VND/đĩa
 
Đậu khuôn Tứ Xuyên ....................................80.000 VND/đĩa