• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Bò xào sa tế ................................................. 100.000 VND/đĩa
 
Bò xào nấm hương .......................................100.000 VND/đĩa
 
Bò xào ớt Đà Lạt .......................................... 100.000 VND/đĩa
 
Bò xào hành cà ............................................ 100.000 VND/đĩa
 
Bò xào bông hẹ ............................................100.000 VND/đĩa
 
Bò xào hoa lý ................................................100.000 VND/đĩa
 
Bò chiên giòn .............................................. 100.000 VND/đĩa
 
Bắp cải xào bò .............................................100.000 VND/đĩa
 
Bò xào cải xanh ...........................................100.000 VND/đĩa
 
Bò xào bông cải ..........................................100.000 VND/đĩa
 
Khổ qua xào bò ..........................................100.000 VND/đĩa
 
Bò xào khoai tây .........................................100.000 VND/đĩa