• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Gà xào sả ớt ............................................ 100.000 VND/đĩa
 
Gà xào nấm ............................................. 100.000 VND/đĩa
 
Gà rang tiêu ............................................ 100.000 VND/đĩa
 
Gà om nấm tươi ...................................... 100.000 VND/đĩa
 
Gà chiên bơ .............................................100.000 VND/đĩa
 
Gà rán chua ngọt ....................................100.000 VND/đĩa
 
Gà kho gừng .......................................... 100.000 VND/đĩa
 
Gà quay sốt cà ri ....................................150.000 VND/đĩa
 
Gà quay sốt nấm hộp .............................200.000 VND/đĩa
 
Gà ủ rơm ..................................................400.000 VND/đĩa