• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Thịt kho ruốc sả ........................................... 60.000 VND/đĩa
 
Thịt kho tộ .................................................... 70.000 VND/thố
 
Thịt nạt rim tiêu ............................................ 70.000 VND/đĩa
 
Thịt heo luộc mắm tôm chua .......................80.000 VND/đĩa
 
Ba chỉ rang cháy cạnh ................................. 80.000 VND/đĩa
 
Thịt kho tương bần .......................................90.000 VND/đĩa
 
Thịt heo kho tàu, trứng ................................95.000 VND/đĩa
 
Sườn rim mặn.............................................. 100.000 VND/đĩa
 
Sườn xào chua ngọt ...................................100.000 VND/đĩa