• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Tôm thẻ rim thịt ...................................... 95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ rim mặn ..................................... 95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ kho tộ ....................................... 95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ xào hành nấm .......................... 95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ rang kim sa ...............................95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ xào rau bí ..................................95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ xào hoa lý ................................. 95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ chiên sốt cà ri ...........................95.000 VND/đĩa
 
Tôm thẻ sốt chua ngọt ........................... 95.000 VND/đĩa