• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Nấu 1 món ................................................ 650.000 VND/kg
 
Nấu 2 món ................................................ 800.000 VND/kg
 
Nấu 3 món ................................................ 950.000 VND/kg
 
Cách chế biến
         Baba rang muối gừng
         Baba um chuối đậu
         Baba rôti