• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Bào ngư miếng sốt dầu hào ............................ 680.000 VND/loại nhỏ
                                                                                 880.000 VND/loại vừa
 
Bào ngư Úc sốt dầu hào .................................. 260.000 VND/con nhỏ
                                                                                 980.000 VND/con lớn
 
Bào ngư Úc sốt mì Hồng Koong .................... 360.000 VND/con nhỏ
                                                                                1.100.000 VND/con vừa
 
Bào ngư Úc sốt dầu hào (bào ngư xanh)....1.600.000 VND/loại lớn