• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Bò sốt nấm tiêu xanh ........................... 150.000 VND/đĩa
 
Bò lúc lắc khoai tay .............................. 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng ngũ vị .................................. 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng lá chanh ............................... 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng ngũ vị .................................. 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng lá lốt ..................................... 150.000 VND/đĩa