• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cá hồi sashimi .............................. 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                         250.000 VND/đĩa lớn
 
Cá hồi sốt phô mai .................................... 180.000 VND
 
Cá hồi sốt tương XO ................................. 180.000 VND