• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cá tuyết sốt tương BBQ ........................... 260.000 VND
 
Cải bắp thảo hấp cá tuyết ........................ 320.000 VND
 
Cá tuyết sốt phô mai ................................ 320.000 VND