• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cơm trắng ............................................. 20.000 VND/chén
 
Cơm chiên dương châu ............................ 180.000 VND
 
Cơm chiên hải sản ..................................... 220.000 VND
 
Cơm chiên sò điệp khô HồngKông ......... 300.000 VND
 
Cơm chiên bào ngư ................................... 500.000 VND
 
Cơm cháy hải sản ...................................... 260.000 VND
 
Cơm cháy hải sâm ..................................... 320.000 VND