• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Chả giò kiểu Samdi ............................ 130.000 VND/đĩa
 
Sườn rim kiểu Samdi ......................... 180.000 VND/đĩa
 
Tôm sú kiểu Samdi ............................. 200.000 VND/đĩa
 
Tôm hùm baby kiểu Samdi ................ 1.800.000 VND/kg
 
Tôm hùm bông kiểu Samdi ............... 2.800.000 VND/kg