• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Đậu hủ Tứ Xuyên tay cầm ........................... 120.000 VND
 
Đậu hủ hải sản tay cầm ............................... 220.000 VND