• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ếch hấp lá sen ....................................... 160.000 VND
 
Ếch tay cầm kiểu Đài Loan ................... 160.000 VND
 
Ếch hầm rượu cay tay cầm ................... 200.000 VND