• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Gà tre thả vườn ................................... 200.000 VND/ 1/2con
                                                                                      380.000 VND/ con
 
Cách chế biến
         Gà hấp lá chanh
         Gà nướng lá chanh
         Gà nướng muối ớt
 
Gà nấu cháo ........................................ 80.000 VND/tô
 
Lẩu gà lá giang ................................... 280.000 VND/lẩu