• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Gân nai tiềm thuốc bắc ............................................. 95.000 VND/phần
 
Gân nai nấm đông cô sốt dầu hào ......................... 280.000 VND/phần