• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Hủ tíu xào bò Hồng  Kông ........................ 180.000 VND
 
Mì xào hải sản ............................................ 220.000 VND
 
Mì xào bào ngư Hồng Kông ..................... 550.000 VND
 
XO miến thịt cua tay cầm .......................... 160.000 VND