• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Mực xào bông cải xanh ............................. 180.000 VND
 
Mực sốt tương BBQ ................................... 190.000 VND
 
Mực xào tương XO ..................................... 180.000 VND
 
Mực sốt tương maggi ...............................190.000 VND