• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Nấm kim chân chiên giòn ........................... 90.000 VND
 
Nấm thập cẩm sốt tương bào ngư ............ 180.000 VND
 
Tay cầm thượng hạng Samdi ..................... 360.000 VND