• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ốc hương biển xào tương XO ............. 650.000 VND/kg
 
Ốc hương biển nấu rượi cay ............... 650.000 VND/kg