• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ốc vòi voi sashimi .............................. 1.400.000 VND/kg
 
Ốc vòi voi xào giá ............................... 1.400.000 VND/kg
 
Ốc vòi voi nấu cháo ........................... 1.400.000 VND/kg