• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cải ngọt Hồng Kông xào tỏi ............... 110.000 VND/đĩa
 
Cải thảo sốt tương bào ngư ............... 110.000 VND/đĩa
 
Cải thảo xào ba rọi .............................. 150.000 VND/đĩa
 
Cải rổ sốt dầu hào ..............................110.000 VND/đĩa
 
Cải rổ hấp ............................................. 110.000 VND/đĩa
 
Cải bó xôi xào tỏi ................................. 100.000 VND/đĩa
 
Bó xôi thịt viên sốt canh thượng hạng... 160.000 VND/đĩa