• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Sò điệp xào bông cải xanh ............................. 230.000VND
 
Sò điệp nấm bạch linh sốt tương bào ngư... 280.000VND