• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Canh rong biển đậu hủ thịt bằm ........ 165.000 VND/thố
 
Súp trái bí tiềm bát bảo ....................... 150.000 VND
 
Súp trái bí tiềm vi cá bát bảo .............. 380.000 VND
 
Thố tiềm canh bổ ................................. 315.000 VND/thố