• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Tôm sú......................................... 550.000 VND/kg (Tôm nhỏ)
                                                      650.000 VND/kg (Tôm vừa)
                                                      850.000 VND/kg (Tôm lớn)
 
Cách chế biến: - Tôm sú hấp tỏi
                           - Tôm sú sốt kim sa
                           - Tôm sú rang muối
                           - XO miến tôm sú tay cầm
 
Tôm sú trái cây Salad ........................ 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               300.000 VND/đĩa lớn
 
Tôm sú sốt tiêu đen .......................... 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               300.000 VND/đĩa lớn
 
Tôm sú xào kiểu Hồng Kông ............ 190.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               350.000 VND/đĩa lớn