• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Tu hài hấp XO ........................................... 580.000 VND/kg
 
Tu hài hấp Hồng Kông ............................ 580.000 VND/kg
 
Tu hài xào tương XO ............................... 580.000 VND/kg
 
Tu hài xào tàu xì ...................................... 580.000 VND/kg