• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Vi cá miếng tiềm gà ................................................. 380.000 VND/phần
 
Vi cá bông trùng thảo sốt dàu hào ...................... 680.000 VND/phần
 
Vi cá tiềm sò điệp Nhật ................. 680.000 VND/phần (sò điệp nhỏ)
                                                              880.000 VND/phần (sò điệp lớn)
 
Vi cá bóng cá tươi tiềm canh thượng hạng ..... 680.000 VND/phần
 
Vi cá hồng xíu .......................................................... 550.000 VND/phần
 
Vi cá giống thượng hạng hồng xíu .................... 1.10.000 VND/phần