• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Yến tiềm nước cốt dừa ............ 260.000 VND/chén nhỏ
                                                      550.000 VND/chén lớn
 
Yến tiềm táo đỏ hạt sen .......... 260.000 VND/chén nhỏ
                                                     550.000 VND/chén lớn
 
Yến tiềm đu đủ ......................... 260.000 VND/chén nhỏ
                                                     550.000 VND/chén lớn
 
Yến tiềm canh thượng hạng... 490.000 VND/phần nhỏ
                                                    800.000 VND/phần lớn