• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cá lóc .................................................... 230.000 VND/kg
                                                                                      190.000 VND/con
 
Cách chế biến
         Cá lóc nướng mỡ hành
         Cá lóc nướng giấy bạc
         Cá lóc chiên giòn
         Cá lóc um chuối