• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Gỏi cuốn tôm thịt ........................................ 30.000 VND/cây
 
Gỏi rau càng cua thịt bò ............................ 120.000 VND/đĩa
 
Gỏi rau muống trộn bò .............................. 120.000 VND/đĩa
 
Gỏi gân tiên hải sản ...................................120.000 VND/đĩa
 
Bò bóp thấu (Mr Đàm) ............................... 180.000 VND/đĩa
 
Chạo tôm ..................................................... 55.000 VND/cây
 
Chả giò tôm thịt ..................................... 120.000 VND/4 cuốn
 
Chả giò Sài Gòn .................................... 120.000 VND/4 cuốn
 
Chả giò thập cẩm .................................. 120.000 VND/4 cuốn