• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cơm chiên trứng .................................. 110.000 VND/đĩa
 
Cơm gà rô ti .......................................... 120.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên hoàn hảo ............................ 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên cá mặn ................................ 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên trái dừa ............................... 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên trái thơm ............................. 150.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên cua ...................................... 150.000 VND/đĩa