• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Cua rang me ............................................ 600.000 VND/kg
 
Cua hấp .................................................... 600.000 VND/kg
 
Cua nướng ............................................... 600.000 VND/kg