• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ếch nướng mọi ........................................ 120.000 VND/đĩa
 
Ếch rô ti .................................................... 120.000 VND/đĩa
 
Ếch xào sả ớt ........................................... 120.000 VND/đĩa
 
Ếch xé phay .............................................. 120.000 VND/đĩa