• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ghẹ xanh ............................................... 480.000 VND/kg
 
Ghẹ đỏ ................................................... 550.000 VND/kg
 
Cách chế biến
         Ghẹ hấp
         Ghẹ rang me
         Ghẹ rang muối