• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Lẩu cá lóc nấu chua ............................. 280.000 VND/lẩu
 
Lẩu cá hồng sa ............................. 280.000 VND/lẩu nhỏ
                                                         330.000 VND/lẩu lớn
 
Lẩu cá diêu hồng nấu ngót.......... 280.000 VND/lẩu nhỏ
                                                         330.000 VND/lẩu lớn
 
Lẩu nấm hải sản ........................... 280.000 VND/lẩu nhỏ
                                                         330.000 VND/lẩu lớn
 
Lẩu cá các loại nấu kiểu Thái ..... 280.000 VND/lẩu nhỏ
                                                         330.000 VND/lẩu lớn