• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Mực hấp gừng ...................................... 190.000 VND/đĩa
 
Mực một nắng nướng .......................... 180.000 VND/đĩa
 
Mực một nắng chiên nước mắm ......... 180.000 VND/đĩa