• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Nghêu nướng mỡ hành ........................................ 190.000 VND/kg
                                                                                      130.000 VND/thố
 
Nghêu nướng phô mai .......................................... 190.000 VND/kg
                                                                                      130.000 VND/thố
 
Nghêu hấp sả/ hấp Thái Lan/ hấp Mễ tây cơ.... 190.000 VND/kg
                                                                                     130.000 VND/thố