• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Ốc hương hấp sả gừng........................... 650.000 VND/kg
 
Ốc hương nướng .................................... 650.000 VND/kg