• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Sò chén nướng mỡ hành........................ 260.000 VND/kg
 
Sò chén hấp sả ....................................... 260.000 VND/đĩa
 
Sò chén xào sả ớt................................... 260.000 VND/đĩa
 
Sò chén đút lò......................................... 45.000 VND/con nhỏ
                                                                   50.000 VND/con lớn