• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Sò méo nướng mỡ hành.......................... 330.000 VND/kg
 
Sò méo hấp sả  ........................................ 330.000 VND/kg