• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Súp bắp cua ........................................ 55.000 VND/chén
 
Súp miến cua ...................................... 55.000 VND/đĩa
 
Súp măng tây cua ............................... 55.000 VND/đĩa
 
Súp hải sản cua .................................. 65.000 VND/đĩa
 
Súp nấm tuyết cua ............................. 65.000 VND/đĩa
 
Súp hải sâm ........................................ 55.000 VND/cây
 
Súp bóng cá cua ................................ 75.000 VND/4 cuốn
 
Súp vi cá cua ..................................... 260.000 VND/4 cuốn