• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Tôm tích hấp .......................................... 1.200.000 VND/kg
 
Tôm tích nướng ..................................... 1.200.000 VND/kg
 
Tôm tích rang tỏi ................................... 1.200.000 VND/kg
 
Tôm tích rang muối ............................... 1.200.000 VND/kg