• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Kem vani ...................................................... 65.000 VND
 
Kem khoai môn ............................................ 65.000 VND
 
Kem chocolate ............................................. 65.000 VND
 
Kem sầu riêng .............................................. 65.000 VND
 
Kem dâu ........................................................ 70.000 VND
 
Kem đặc biệt Samdi ..................................... 80.000 VND