• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Shirley temple ................................................ 90.000 VND
 
Virgin colada .................................................. 90.000 VND
 
Boo boo special ............................................ 90.000 VND
 
Sweet dawn ................................................... 90.000 VND
 
Samdi mocktail .............................................. 90.000 VND