• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Coca cola ........................................................ 20.000 VND
 
7up .................................................................. 20.000 VND
 
Bí đao ............................................................. 20.000 VND
 
Soda ............................................................... 20.000 VND
 
Red bull ......................................................... 25.000 VND
 
Yến ................................................................ 25.000 VND
 
Nước suối ..................................................... 15.000 VND