• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Sinh tố xoài .................................................. 65.000 VND
 
Sinh tố bơ .................................................... 70.000 VND
 
Sinh tố đu đủ ............................................... 60.000 VND
 
Sinh tố dừa .................................................. 60.000 VND
 
Sinh tố thập cẩm ......................................... 65.000 VND
 
Sinh tố Samdi .............................................. 75.000 VND