• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Yaourt thơm ................................................. 65.000 VND
 
Yaourt cà chua ............................................ 65.000 VND
 
Yaourt cà rốt ................................................ 65.000 VND
 
Yaourt dâu tây ............................................. 85.000 VND
 
Yaourt táo .................................................... 75.000 VND
 
Yaourt cam .................................................. 75.000 VND