• Đà Nẵng : 38ºC
  • 9:58:21 AM

+ Liên hệ đặt bàn: 3.730.777 - 3.714015

 

 
Đĩa nhỏ ............................................................ 60.000 VND
 
Đĩa lớn ............................................................. 100.000 VND